دانلود رایگان مقاله هوش مصنوعی

دانلود رایگان مقاله هوش مصنوعی

دانلود رایگان مقاله هوش مصنوعی به هوشی که یک ماشین از خود نشان می‌دهد و یا به دانشی در کامپیوتر که سعی در ایجاد آن دارد گفته می‌شود. بیشتر نوشته‌ها و مقاله‌های مربوط به هوش مصنوعی آن را “دانش شناخت و طراحی عامل‌های هوشمند ” تعریف کرده‌اند. یک عامل هوشمند سیستمی است که با شناخت […]