فردوسی پور با دوست دخترش

فردوسی پور با دوست دخترش

فردوسی پور با دوست دخترش تصویری از گریم جالب بهنوش طباطبایی در پشت صحنه یک تئاتر با حضور عادل فردوسی پور را مشاهده می کنید.