دوستی قلعه نویی با نیکی کریمی

دوستی قلعه نویی با نیکی کریمی

دوستی امیر قلعه نویی با نیکی کریمی نیکی کریمی و امیر قلعه نویی در خودروی لوکسش بازیگران و فوتبالی ها عکسی که نیکی کریمی در صفحه شخصی اینستاگرام خود گذاشته است